Шошганда лаббай топилмас, деганларидек, ойда-йилда бир керак бўлиб қолганда, долларни қаерда алмаштиришни қидириб қоларкансиз.  ...

Тасма
Энг кўп ўқилган