Шошганда лаббай топилмас, деганларидек, ойда-йилда бир керак бўлиб қолганда, долларни қаерда алмаштиришни қидириб қоларк...

  1062  20.10.2017


Энг кўп ўқилган